Hoạt động đầu tư, NHTM sẽ sử dụng:

Hoạt động đầu tư, NHTM sẽ sử dụng:

A. Vốn vay

B. Vốn chủ sở hữu

C. Vốn huy động

D. Vốn tài trợ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Hoạt động đầu tư, NHTM sẽ sử dụng:

Bạn đang xem: Hoạt động đầu tư, NHTM sẽ sử dụng: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP