Hoạt tính kháng viêm của glucocorticoid do:

Hoạt tính kháng viêm của glucocorticoid do:

A. Ức chế phospholipase A2

B. Ức chế demolase

C. Ức chế CYP 450

D. Ức chế aromatase

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Hoạt tính kháng viêm của glucocorticoid do:

Bạn đang xem: Hoạt tính kháng viêm của glucocorticoid do: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP