Học sinh vào lớp 6 phải?

Học sinh vào lớp 6 phải?

A. hoàn thành chương trình tiểu học, có tuổi là 11 tuổi

B. hoàn thành chương trình tiểu học, có tuổi là 12 tuổi

C. hoàn thành chương trình tiểu học, có tuổi là 10 tuổi

D. hoàn thành chương trình tiểu học, có tuổi là 13 tuổi

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:54 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Học sinh vào lớp 6 phải?

Bạn đang xem: Học sinh vào lớp 6 phải? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site