Hội chứng đông đặc gồm các đặc điểm sau, trừ một:

Hội chứng đông đặc gồm các đặc điểm sau, trừ một:

A. Tiếng gõ vào vùng đông đặc giống tiếng gõ vào vùng hạ sườn trái

B. Rung thanh vùng đông đặc tăng hơn so với vùng phổi lành

C. Có thể nghe được tiếng ran nổ ở vùng đông đặc

D. Rì rào phế nang ở vùng đông đặc giảm hơn vùng phổi lành

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này