Hội chứng tràn khí màng phổi (TKMP) bao gồm các triệu chứng chính: 

Hội chứng tràn khí màng phổi (TKMP) bao gồm các triệu chứng chính: 

A. Rung thanh mất – gõ đục – rì rào phế nang giảm, mất

B. Rung thanh giảm – gõ vang – rì rào phế nang giảm, mất

C. Rung thanh tăng – gõ đục – rì rào phế nang giảm, mất 

D. Rung thanh tăng – gõ vang – rì rào phế nang tăng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!