Hội đồng nhân dân sẽ bị giải tán trong các trường hợp nào sau đây?

Hội đồng nhân dân sẽ bị giải tán trong các trường hợp nào sau đây?

A. Hết nhiệm kỳ

B. Làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân

C. Cả hai phương án trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này