Hội nghị nào đã đặt nền tảng cho sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc?

Hội nghị nào đã đặt nền tảng cho sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc?

A. Hội nghị Ianta

B. Hội nghị Xan Phranxico

C. Hội nghị Pốtxđam

D. Hội nghị Pari

Hướng dẫn

Một trong những quyết định của Hội nghị Ianta là: quyết định thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
Hội nghị Ianta đã đặt nền tảng cho sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc.
Đáp án cần chọn là: A

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site