Hồng cầu người chứa khoảng:

Hồng cầu người chứa khoảng:

A. 18% Hb 

B. 32% Hb 

C. 54% Hb 

D. 72% Hb

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Hồng cầu người chứa khoảng:

Bạn đang xem: Hồng cầu người chứa khoảng: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP