Hợp đồng kinh doanh có hiệu lực từ lúc:

Hợp đồng kinh doanh có hiệu lực từ lúc:

A. Hai bên kí vào hợp đồng

B. Bên nhận được lời đề nghị công nhận đề nghị trong thời gian qui định

C. Các bên đồng ý với các khoản của hợp đồng

D. Cả a, b, c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Hợp đồng kinh doanh có hiệu lực từ lúc:

Bạn đang xem: Hợp đồng kinh doanh có hiệu lực từ lúc: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP