Hợp đồng mua bán hàng hóa là hợp đồng:

Hợp đồng mua bán hàng hóa là hợp đồng:

A. Dân sự.

B. Thương mại

C. a và b đều đúng

D. a và b đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Hợp đồng mua bán hàng hóa là hợp đồng:

Bạn đang xem: Hợp đồng mua bán hàng hóa là hợp đồng: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP