Hợp tác quốc tế về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học được thực hiện trên nguyên tắc:

Hợp tác quốc tế về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học được thực hiện trên nguyên tắc:

A. Bình đẳng, các bên cùng có lợi, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, vì mục đích bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học, bảo đảm cân bằng sinh thái ở Việt Nam và trên trái đất

B. Tôn trọng và bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia, tận tâm thiện chí thực hiện cam kết quốc tế và giải quyết tranh chấp bằng phương pháp hòa bình

C. Tôn trọng và bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia, vì mục đích bảo tồn vào phát triển bền vững đa dạng sinh học, đảm bảo cân bằng sinh thái ở Việt Nam và trên trái đất

D. Tận tâm, thiện chí thực hiện các cam kết quốc tế với mục đích bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:53 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site