Hormon của tuyến yên thuộc nhóm:

Hormon của tuyến yên thuộc nhóm:

A. Steroid

B. Peptid

C. Glucid

D. Acid amin

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Hormon của tuyến yên thuộc nhóm:

Bạn đang xem: Hormon của tuyến yên thuộc nhóm: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP