Hormon của vùng dưới đồi thuộc nhóm:

Hormon của vùng dưới đồi thuộc nhóm:

A. Steroid

B. Glucid

C. Acid amin

D. Peptid

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Hormon của vùng dưới đồi thuộc nhóm:

Bạn đang xem: Hormon của vùng dưới đồi thuộc nhóm: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP