Hormon nào sau đây có hoạt tính glucocorticoid mạnh nhất:

Hormon nào sau đây có hoạt tính glucocorticoid mạnh nhất:

A. Cortisol

B. Cortison

C. Aldosteron

D. Desoxycorticosteron

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này