Hormon nào sau đây có hoạt tính mineralocorticoid mạnh nhất:

Hormon nào sau đây có hoạt tính mineralocorticoid mạnh nhất:

A. Hydrocortison

B. Cortison

C. Desoxycorticosteron

D. Aldosteron

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!