Hormon tuyến giáp gồm các hormon:

Hormon tuyến giáp gồm các hormon:

A. Thyroxin

B. Triiodothyronin.

C. Tyrosin

D. A và B

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Hormon tuyến giáp gồm các hormon:

Bạn đang xem: Hormon tuyến giáp gồm các hormon: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP