Hormon vỏ thượng thận thuộc nhóm:

Hormon vỏ thượng thận thuộc nhóm:

A. Glucid

B. Amin

C. Peptid

D. Steroid

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Hormon vỏ thượng thận thuộc nhóm:

Bạn đang xem: Hormon vỏ thượng thận thuộc nhóm: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP