Hormone steroid gồm mấy nhóm chính?

Hormone steroid gồm mấy nhóm chính?

A. 2 nhóm

B. 3 nhóm 

C. 4 nhóm 

D. 5 nhóm 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Hormone steroid gồm mấy nhóm chính?

Bạn đang xem: Hormone steroid gồm mấy nhóm chính? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP