Ibuprofene là thuốc dẫn xuất của nhóm:

Ibuprofene là thuốc dẫn xuất của nhóm:

A. Oxicam

B. Anthranilic acid

C. Propionic acid

D. Pyrrolealkanoid acid

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Ibuprofene là thuốc dẫn xuất của nhóm:

Bạn đang xem: Ibuprofene là thuốc dẫn xuất của nhóm: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP