int x = 0, y = 4, z = 5; if (x > 2) { if (y < 5) { System.out.println(“message one”); } else { System.out.println(“message two”); } } else if (z > 5) { System.out.println(“message three”); } else { System.out.println(“message four”); } Cho biết kết xuất của đoạn mã sau:

int x = 0,

y = 4,

z = 5;

if (x > 2) {

if (y < 5) {

System.out.println(“message one”);

}

else {

System.out.println(“message two”);

}

}

else if (z > 5) {

System.out.println(“message three”);

}

else {

System.out.println(“message four”);

}

Cho biết kết xuất của đoạn mã sau:

A. message one

B. message two

C. message three

D. message four

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu12 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site