Kế hoạch dạy học sinh hòa nhập LỚP 4

Kế hoạch dạy học sinh hòa nhập LỚP 4 được yopovn sưu tầm và chia sẻ. Thầy cô download file Kế hoạch dạy học sinh hòa nhập LỚP 4 theo links.

Kế hoạch dạy học sinh hòa nhập LỚP 4

PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hương Trà, ngày 06 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH

Dạy học cho học sinh khuyết tật học hòa nhập

Lớp 4/1 ở trường Tiểu học số 2 Hương Toàn

 

Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ dạy cho học sinh khuyết tật học hòa nhập của trường năm học 2021 – 2022 Số …/KH-HT2 ngày …../…./2021 của Hiệu trưởng trường tiểu học Số 2 Hương Toàn;

Căn cứ tình hình thực tế, bản thân tôi, GVCN lớp 4/1 xây dựng kế hoạch dạy học hòa nhập trẻ khuyết tật đối với em Trần Ngọc Nam Khánh, năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, ĐỐI T ƯỢNG

1. Mục tiêu

– Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của giáo viên để hỗ trợ em Trần Ngọc Nam Khánh tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại trường Tiểu học số 2 Hương Toàn.

– Giúp em Khánh được hưởng quyền học tập bình đẳng như những bạn học sinh khác.

 Tạo điều kiện và cơ hội cho em Khánh phát triển khả năng của bản thân để hòa nhập cộng đồng.

– Giúp em Khánh có cơ hội thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em khuyết tật.

2. Đối tượng:

STT
Họ và tên
Địa chỉ
Ngày sinh Dân tộc
(Ghi tên DT)
Nam/Nữ
Họ và tên cha (mẹ)
hoặc người đỡ đầu
Loại tật
Lớp

Ghi chú

1​
Trần Ngọc Nam Khánh Giáp Tây 7/5/2011 Kinh Nam Trần Thị Dạ Thanh Vận Động 4/1

II. Đặc điểm tình hình:

1. Thuận lợi:

– Được sự quan tâm của Nhà trường về công tác giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập.

– Tất cả các thầy cô giáo đều có sự quan tâm đặc biệt đến em Khánh.

– Ý thức học tập của em Khánh rất tốt.

2. Khó khăn:

– Do trường có 2 cơ sở, nhiều phòng học chức năng nên khó khăn cho em Khánh trong việc di chuyển từ phòng học này sang phòng khác.

– Khó khăn trong việc lên, xuống cầu thang.

– Do hạn chế trong vận động em Khánh không thể tham gia các hoạt động trò chơi vận động trong Toán học như “Ai nhanh – Ai đúng”, “ Tiếp sức”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai cung cấp các dịch vụ, phương pháp giáo dục phù hợp với trẻ em khuyết tật; hướng dẫn các dịch vụ giáo dục phù hợp cho trẻ em khuyết tật và thực hiện giáo dục trẻ em khuyết tật tại đơn vị. Cá nhân thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Đối với bản thân là giáo viên chủ nhiệm lớp 4/1:

– Nắm thông tin về đặc điểm khuyết tật, hoàn cảnh gia đình và năng lực học tập của em Khánh để kịp thời xây dựng KHGD cho phù hợp theo yêu cầu của nhà trường.

– Luôn quan tâm, lắng nghe, trò chuyện với em Khánh để em hòa đồng, không tự ti

1701490524898.png

Download file kế hoạch dạy học sinh hòa nhập

https://yopo.vn/attachments/download-png.252800/

THẦY CÔ TẢI NHÉ!

Đánh giá chủ đề này
  • Kế hoạch dạy học sinh hòa nhập LỚP 4
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site