Kết quả chẩn đoán chính xác của giải phẫu bệnh đạt từ 80- 90- 96% tuỳ thuộc vào:

Kết quả chẩn đoán chính xác của giải phẫu bệnh đạt từ 80- 90- 96% tuỳ thuộc vào:

A. Kỹ năng, kinh nghiệm thầy thuốc

B. Phương tiện, trang thiết bị 

C. Sự phối hợp giữa các xét nghiệm tế bào học và mô bệnh học

D. Tất cả đáp án đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:34 chiều

Đánh giá chủ đề này