Kết quả lớn nhất mà quân dân ta đạt được trong chiến dịch Biên Giới thu- đông 1950 là

Kết quả lớn nhất mà quân dân ta đạt được trong chiến dịch Biên Giới thu- đông 1950 là

A. phá sản kế hoạch Rơ ve.

B. đã tiêu diệt nhiều sinh lực địch.

C. ta đã giành quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính (Bắc Bộ).

D. giải phóng một vùng biên giới Việt -Trung từ Cao Bằng đến Đình Lập với 35 vạn dân.

Hướng dẫn

Phương pháp: sgk 12 trang 138
Cách giải:Kết quả lớn nhất mà quân dân ta đạt được trong chiến dịch Biên Giới thu- đông 1950 là ta đã giành quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính (Bắc Bộ).
=> chọn đáp án C

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site