Khi có hoại tử tế bào gan:

Khi có hoại tử tế bào gan:

A. Định lượng hoạt độ enzym SGOT, SGPT tăng

B. Định lượng hoạt độ enzym SGOT, SGPT giảm

C. Tăng tổng hợp protein

D. Tăng cholesterol este hoá

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Khi có hoại tử tế bào gan:

Bạn đang xem: Khi có hoại tử tế bào gan: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP