Khi khối u lớn > 5cm thì không nên chọc vào trung tâm khối u

Khi khối u lớn > 5cm thì không nên chọc vào trung tâm khối u

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này