Khi mang thai thì thể tích máu mẹ ở giữa thai kỳ thay đổi như thế nào:

Khi mang thai thì thể tích máu mẹ ở giữa thai kỳ thay đổi như thế nào:

A. Tăng 20%

B. Tăng 50%

C. Tăng 30%

D. Giảm 20%

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này