Khi mô tả cấu trúc của ADN, Watson và Crick đã ghi nhận: 1. Phân tử ADN gồm 2 chuỗi polypeptid xoắn đôi theo 2 hướng ngược chiều nhau 2. Các base Nitơ của 2 chuỗi nối với nhau bằng liên kết hydro theo quy luật đôi base 3. Mỗi chu kỳ xoắn có chiều dài là 3,4 nm 4. Các nucleotid nằm thẳng góc với trục và cách nhau một khoảng 3,4 A0  5. Các base nitơ nằm ngoài xoắn đôi. Hãy chọn tập hợp đúng:

Khi mô tả cấu trúc của ADN, Watson và Crick đã ghi nhận:

1. Phân tử ADN gồm 2 chuỗi polypeptid xoắn đôi theo 2 hướng ngược chiều nhau

2. Các base Nitơ của 2 chuỗi nối với nhau bằng liên kết hydro theo quy luật đôi base

3. Mỗi chu kỳ xoắn có chiều dài là 3,4 nm

4. Các nucleotid nằm thẳng góc với trục và cách nhau một khoảng 3,4 A0 

5. Các base nitơ nằm ngoài xoắn đôi.

Hãy chọn tập hợp đúng:

A. 1,2,3

B. 1,3,5

C. 1,2,5

D. 2,3,4

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:20 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site