Khi nói về triglycerid, chọn câu nào KHÔNG đúng dưới đây:

Khi nói về triglycerid, chọn câu nào KHÔNG đúng dưới đây:

A. Trong thiên nhiên, phần lớn ở dạng hỗn tạp 

B. Tồn tại ở dạng đồng phân D hay L 

C. Có các gốc acid béo khác nhau không đồng phân 

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này