Khi oxy hóa glucose bằng Cu$^{2+}$ ta được:

Khi oxy hóa glucose bằng Cu$^{2+}$ ta được:

A. Acid saccarid

B. Acid mucic

C. Acid gluconic 

D. Acid glucuronic

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Khi oxy hóa glucose bằng Cu$^{2+}$ ta được:

Bạn đang xem: Khi oxy hóa glucose bằng Cu$^{2+}$ ta được: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP