Khi soi màng nhĩ, phải kẽo loa tai lên trên và ra sau vì:

Khi soi màng nhĩ, phải kẽo loa tai lên trên và ra sau vì:

A. Đầu ngoài ống tai ngoài cong lõm xuống dưới

B. Đầu ngoài ống tai ngoài cong lõm ra sau

C. Ống tai ngoài chạy chếch ra trước

D. Chỉ có A và B đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này