Khi sử dụng máy tính để ghép nối với hệ đo nhiệt độ môi trường ta sử dụng phương pháp vào/ra sau là hợp lý:

Khi sử dụng máy tính để ghép nối với hệ đo nhiệt độ môi trường ta sử dụng phương pháp vào/ra sau là hợp lý:

A. Phương pháp vào/ra theo định trình

B. Phương pháp vào/ra có thăm dò

C. Phương pháp vào/ra theo kiểu DMA

D. Phương pháp vào/ra theo ngắt cứng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:40 chiều

Đánh giá chủ đề này