Khi sử dụng Tretionin, Isotretionin phải ngưng thuốc ít nhất … mới được có thai:

Khi sử dụng Tretionin, Isotretionin phải ngưng thuốc ít nhất … mới được có thai:

A. 6 tháng

B. 12 tháng

C. 24 tháng

D. 48 tháng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này