Khi tham gia buôn bán quốc tế, nước ta thường chọn các thương thức thanh toán nào?

Khi tham gia buôn bán quốc tế, nước ta thường chọn các thương thức thanh toán nào?

A. Bằng tín dụng thư (L/C), tiền mặt, hàng đổi hàng, thanh toán bằng séc

B. Bằng tín dụng thư (L/C), thanh toán nhờ thu, thanh toán trước, thanh toán trả chậm

C. Bằng tín dụng thư (L/C) thanh toán nhờ thu, thanh toán bằng séc, thanh toán bằng hối phiếu

D. Bằng tín dụng thư không huỷ ngang (irrevocable L/C) thanh toán nhờ thu, thanh toán bằng hối phiếu

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:54 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site