Khi thực hiện quyền kết hôn thì:

Khi thực hiện quyền kết hôn thì:

A. Hai bên kết hôn phải trực tiếp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền ĐKKH

B. Chỉ có thể uỷ quyền cho cha mẹ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền ĐKKH

C. Có thể do một trong hai bên kết hôn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền ĐKKH

D. Có thể uỷ quyền cho người thứ ba đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền ĐKKH

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Khi thực hiện quyền kết hôn thì:

Bạn đang xem: Khi thực hiện quyền kết hôn thì: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP