Khi thực hiện thao tác chọn Insert -> Movies and Sounds người sử dụng

Khi thực hiện thao tác chọn Insert -> Movies and Sounds người sử dụng

A. Chỉ được phép chèn hình ảnh vào giáo án 

B. Chỉ được phép chèn âm thanh vào giáo án

C.  Chỉ được phép chèn phim vào giáo án

D. Có thể chèn cả âm thanh hoặc phim vào giáo án

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:37 chiều

Đánh giá chủ đề này