Khiếu nại về tranh chấp hợp đồng mua bán ngoại thường là một bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm giải quyết các yêu cầu chính đáng phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng:

Khiếu nại về tranh chấp hợp đồng mua bán ngoại thường là một bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm giải quyết các yêu cầu chính đáng phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng:

A. Bằng các phương pháp khác nhau như gọi điện, thư tín, công văn

B. Bằng các phương pháp khác nhau như gọi điện thoại, thư tín, công văn, thư tín thương mại

C. Bằng cách trực tiếp thương lượng, hoặc có sự tham gia của bên thứ ba

D. Bằng cách trực tiếp thương lượng, hoặc có sự tham gia của bên thứ ba nhằm đáp ứng lợi ích của một bên hay các bên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:53 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site