Khoản nợ riêng của một bên vợ, chồng thì:

Khoản nợ riêng của một bên vợ, chồng thì:

A. Về nguyên tắc, vợ chồng phải thanh toán bằng tài sản riêng

B. Vợ chồng thanh toán bằng tài sản chung của vợ chồng

C. Vợ, chồng chuyển nghĩa vụ cho người còn lại thanh toán bằng tài sản riêng của người đó

D. Vợ, chồng được dùng tài sản riêng của người còn lại để thanh toán nếu không có tài sản riêng và không còn tài sản chung của vợ chồng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Khoản nợ riêng của một bên vợ, chồng thì:

Bạn đang xem: Khoản nợ riêng của một bên vợ, chồng thì: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP