Khoảng cách tối đa cho cáp UTP là :

 Khoảng cách tối đa cho cáp UTP là :

A. 185m.

B. 100m.

C. 150m.

D. 50m.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho:  Khoảng cách tối đa cho cáp UTP là :

Bạn đang xem:  Khoảng cách tối đa cho cáp UTP là : trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP