Khối lượng tiền M1 có đặc điểm:

Khối lượng tiền M1 có đặc điểm:

A. Tiện lợi nhất trong thanh toán và không sinh lời

B. Bao gồm tiền mặt lưu hành và tiền gửi không kì hạn

C. Bao gồm tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi không kì hạn

D. A và B đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Khối lượng tiền M1 có đặc điểm:

Bạn đang xem: Khối lượng tiền M1 có đặc điểm: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP