Khối nào có chức năng thực hiện phép nhân trong 8086?

Khối nào có chức năng thực hiện phép nhân trong 8086?

A. ALU

B. BIU

C. EU

D. b và c

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này