Khớp hông:

Khớp hông:

A. Là khớp chỏm cầu điển hình

B. Có các cử động: trượt, xoay, quay

C. Có cả 2 đặc điểm trên

D. Không có 2 đặc điểm trên

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Khớp hông:

Bạn đang xem: Khớp hông: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP