Kiến trúc Kernel Linux là :

Kiến trúc Kernel Linux là :

A. Static

B. Microkernel

C. Distributed

D. Monolithic

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:41 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Kiến trúc Kernel Linux là :

Bạn đang xem: Kiến trúc Kernel Linux là : trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP