Ký hiệu 18:3 (Δ$^{6,9,12}$) có bao nhiêu liên kết đôi:

Ký hiệu 18:3 (Δ$^{6,9,12}$) có bao nhiêu liên kết đôi:

A. 3 liên kết 

B. 6 liên kết 

C. 9 liên kết 

D. 12 liên kết

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này