Lãi suất tiền gửi ngân hàng là:

Lãi suất tiền gửi ngân hàng là:

A. Lãi suất mà ngân hàng trả cho các khoản tiền gửi vào ngân hàng

B. Lãi suất được các ngân hàng thương mại áp dụng khi cho khách hàng vay nợ

C. Lãi suất mà người vay vốn ngân hàng phải trã cho ngân hàng

D. Câu A và C đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Lãi suất tiền gửi ngân hàng là:

Bạn đang xem: Lãi suất tiền gửi ngân hàng là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP