Lệnh nào dùng để xoá toàn bộ thư mục ‘/dir’ ?

Lệnh nào dùng để xoá toàn bộ thư mục ‘/dir’ ?

A. rm -f /dir

B.  rm -r /dir

C. rmdir /dir

D. rmdir -p /dir

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:54 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site