Lệnh nào sau đây sẽ hiển thị một danh sách các tập tin trong thư mục chính của bạn bao gồm các tập tin ẩn và các nội dung của tất cả các thư mục con?

Lệnh nào sau đây sẽ hiển thị một danh sách các tập tin trong thư mục chính của bạn bao gồm các tập tin ẩn và các nội dung của tất cả các thư mục con?

A. ls –Af /home/username

B. ls –aR /home/username

C. ls –l /home/username

D. ls –c home 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:50 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site