Liên Hợp quốc hoạt động dựa trên nguyên tắc nào sau đây?

Liên Hợp quốc hoạt động dựa trên nguyên tắc nào sau đây?

A. Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội.

B. Phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc.

C. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới

D. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào

Hướng dẫn

Liên Hợp quốc hoạt động dựa trên các nguyên tắc sau:
– Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
– Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.
– Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.
– Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
– Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc).
Đáp án A là nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN .
Đáp án B, C là mục đích thành lập của Liên Hợp quốc.
Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site