Liên kết 1, 6-glycosid có trong phân tử:

Liên kết 1, 6-glycosid có trong phân tử:

A. Amylose 

B. Maltose 

C. Cellulose 

D. Glycogen

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Liên kết 1, 6-glycosid có trong phân tử:

Bạn đang xem: Liên kết 1, 6-glycosid có trong phân tử: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP