Liên kết disulfur là:

Liên kết disulfur là:

A. Liên kết đồng hóa trị 

B. Liên kết ion 

C. Lực hút tĩnh điện

D. Liên kết muối

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Liên kết disulfur là:

Bạn đang xem: Liên kết disulfur là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP