Liều tối đa trong sử dụng thuốc là liều giới hạn cho phép

Liều tối đa trong sử dụng thuốc là liều giới hạn cho phép

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này